4 Contoh polutan yang terurai secara hayati?

Oleh :

4 Contoh polutan yang terurai secara hayati? – Contoh polutan terurai secara hayati adalah:

  • limbah Rumah Tangga
  • limbah ternak
  • kotoran manusia
  • bahan organik

Facebook Twitter

Loading...