Ciri-ciri trapesium adalah sebagai berikut

Berikut ini adalah ciri-ciri trapesium antara lain sebagai berikut:

  • Mempunyai sepasang sudut siku-siku┬átepat
  • Sudut alas dan atas sama besar.
  • Diagonalnya sama panjang.
  • Tepat sepasang sisi sama panjang.
  • Jumlah sudut yang berdekatan adalah 180 derajat.
  • Jumlah semua sudut adalah 360 derajat.
  • Luasnya adalah = jumlah sisi sejajar dibagi 2 dan dikali tinggi.

Related Posts