Dimanakah letak xilem dan floem pada tumbuhan?

Xilem dan Floem, keduanya tentu berada di dalam tubuh tumbuhan seperti pada batang, akar dan daun. Pada tumbuhan monokotil, berkas pengangkutnya itu kolateral tertutup yang akan ditutup oleh sklerenkin dan bersifat menyeluruh. Dan pada mikroskop, akan kelihatan kalau xilem itu bentuknya bulat besar, sedangkan floemnya itu yang kecil di sekeliling xilem.

Pada tumbuhan dikotil, xilem terletak pada bagian yang lebih dalam daripada kambium. Sedangkan floem terletak pada bagian luar kambium. Pertumbuhan kambium juga membentuk xilem dan floem. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, letak xilem dan floem tersebar.

Xilem dan floem berfungsi sebagai alat transportasi. Ini berarti xilem dan floem merupakan jalan untuk mengalirkan hasil nutrisi di dalam tumbuhan yang diserap akar dan juga hasil fotosintesis daun. Jaringan ini mengangkut air, makanan dan mineral dari akar hingga ke daun kemudian membawa nutrisi organik dan gula yang dihasilkan dari proses fotosintesis oleh daun.

Related Posts