Jenis Jenis Trapesium adalah sebagai berikut

Berikut ini terdapat 3 jenis jenis dari Trapesium, yakni sebagai berikut:

  • Trapesium Sembarang

Ialah trapesium yang keempat sisinya tidak selaras panjang dan tidak mempunyai keselarasan ganda dan hanya mempunyai 1 keselarasan putar.

  • Trapesium Sama Kaki

Ialah trapesium yang mempunyai serasi sisi yang selaras panjang, di samping mempunyai serasi sisi yang selaras. Trapesium tersebut mempunyai 1 keselarasan ganda dan 1 keselarasan putar.

  • Trapesium Siku-Siku

Ialah trapesium yang dua di antara keempat sikunya merupkan segi siku-siku. Sisi-sisinya yang selaras berdiri lurus dengan tinggi trapesium tersebut dan tidak mempunyai keselarasan gan dan hanya mempunyai 1 keselarasan putar.

Related Posts