Sifat-Sifat Trapesium adalah sebagai berikut

Berikut ini ada beberapa sifat-sifat dari trapesium, yakni sebagai berikut:

  1. Mempunyai 4 rusuk dan 4 titik siku.
  2. Mempunyai ganda rusuk yang selaras namun tidak sama panjang.
  3. Mempunyai siku di antara rusuk selarasnya sebesar 180°.

Related Posts