Syarat Modernisasi adalah sebagai berikut

Berikut merupakan Syarat-syarat modernisasi antara lain sebagai berikut:

  1. Adanya pola pikir ilmiah yang melembaga sehingga dapat menggerakkan masyarakat ke arah masa depan yaitu pendidikan sekolah dan perguruan tinggi yang baik.
  2. Sistem administrasi negara yang baik, yang betul-betul mewujudkan birokrasi yang baik, jauh dari KKN, dan juga semangat kerja yang tinggi.
  3. Sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan terorganisir serta terintegrasi dalam suatu badan tertentu. Misalnya, BPS atau LIPI. Diperlukan pembaruan data setiap saat agar tidak tertinggal.
  4. Penciptaan suasana yang kondusif dari masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat komunikasi massa.
  5. Kedisiplinan yang tinggi, namun tetapi tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara.
  6. Sentralisasi wewenang didlaam suatu pelaksanaan perencanaan sosial (social planning)
  7. Masyarakat bersama dengan pemerintah berpandangan sama yaitu menuju ke arah perubahan yang baik dan dapat memajukan negaranya.

Related Posts