Pengertian Sejarah sebagai Peristiwa dan Kisah

Pengertian Sejarah sebagai peristiwa dan Kisah – Perang Dunia II adalah salah satu peristiwa yang sungguh­ sungguh terjadi pada masa lampau.

Konsep adalah suatu wujud dari kemampuan akal dalam membentuk gambaran baru yang bersifat abstrak (tidak nyata) berdasarkan data atau dengan memahami maksud suatu kajian. Dapat dikatakan juga konsep sejarah merupakan arti yang terkandung dalam sejarah.

Sejarah sebagai peristiwa (History as event)

Sejarah sebagai peristiwa merupakan kejadian, kenyataan, aktualitas sejarah yang telah terjadi atau berlangsung pada masa lampau. Bom atom meledak di Hirosima dan Belanda membombardir Maguwo Yogyakarta adalah peristiwa-peristiwa yang ada dalam sejarah. Sejarah harus mengandung kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh terjadi pada masa lampau. Tanpa kejadian pada masa lampau, maka tidak bisa disebut sebagai sejarah.

Sejarah mengandung peristiwa tidak terpisah-pisah, tetapi saling bertautan. Berbagai rentetan kejadian tersebut harus ada hubungannya, sebab tanpa dihubungkan oleh seorang sejarawan hanya menjadi catatan yang kurang bermanfaat bagi manusia sekarang dan yang akan datang. Sejarah tidak hanya menunjukkan angka-angka tahun, tetapi merangkainya menjadi suatu cerita sejarah yang berguna bagi kehidupan manusia.

Sejarah sebagai Kisah (History as Narrative)

Sejarah adalah rangkaian cerita berupa narasi yang disusun dari memori (ingatan), kesan, atau tafsiran manusia terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi atau berlangsung pada waktu yang lampau. Karena ingatan manusia terbatas dan tafsiran tiap manusia tidak selalu sama, maka dalam mengisahkan kejadian masa lalu terdapat banyak perbedaan.

Related Posts