Tag: Majapahit

Contoh Periodisasi Sejarah Dunia

Periodisasi sejarah adalah zaman di mana manusia telah mengenal tulisan. Sehingga mereka telah mencatat segala aktivitas, agama/kepercayaan, ilmu pengetahuan, sosial, budaya. Periodisasi sejarah dunia dimulai dari: Periodisasi Sejarah Kuno/Purbakala Klasik Mesopotamia (6000 SM – 1100 SM) Peradaban Lembah Indus (3300 SM – 1300 SM) Kerajaan Mesir Lama (Egypt, 3000 SM – 2000 SM) Kerajaan Mesir […]

Sejarah Berdirinya Kerajaan Majapahit

Sejarah Berdirinya Kerajaan Majapahit – Setelah mengalahkan pasukan daha di front utara, raden wijaya kembali ke tumapel, tetapi pasukan daha dari selatan telah menduduki ibukota singhasari. Pasukan wijaya yang telah banyak berkurang tidak mampu menghadapi pasukan daha dan para prajuritnya bercerai berai. Raden Wijaya sendiri terpaksa melarikan diri dari kepungan pasukan daha. Ia menuju ke […]

Politik Luar Negeri Kerajaan Majapahit

Politik Luar Negeri Kerajaan Majapahit – Pergantian dinasti pada kerajaan cina, dari dinasti yuan (kubhilai khan) ke dinasti ming (1368 – 1644) mengubah sikap politik luar negeri kerajaan majapahit. Dinasti yang menghidupkan kembali ekspansi ke nanyang (negeri-negeri selatan). Untuk menghadapi politik cina terebut, dewan batara sapta prabu memutuskan untuk menciptakan persatuan antara negar-negara di asia […]

4 Faktor Penyebab Runtuhnya Kerajaan Majapahit

Apa Saja Faktor Penyebab Runtuhnya Kerajaan Majapahit – Kemerosotan kekuaasaan majapahit disebabkan oleh beberapa hal, antara lain perebutan kekuasaan diantara keluarga raja sepeninggal hayam wuruk. Yang kedua berkembangnya agama islam di wilayah majapahit. Perkembangan agama islam melahirkan masyarakat islam di majapahit yang bersifat demokratis dan tidak mau mengakui kekuasaan raja sebagai kekuasaan dewa. Kehidupan agama […]