Jenis-Jenis Bangun Datar adalah sebagai berikut

Berikut ini beberapa jenis-jenis bangun datar, yakni sebagai berikut:

1. Persegi Panjang

Persegi panjang ialah bangun datar yang mempunyai bidang berpapasan sama panjang dan mempunyai empat bidang titik sudut. Selain mempunyai bidang yang berpapasan sama panjang dan empat bidang titik sudut yang sanma besar yakni 90°.

Rumus Persegi Panjang

 • Rumus Keliling

K = 2. (p+l)

 • Rumus Luas

L = p.l

Rumus Panjang diagonal

d = √ p2+l2

Penjelasannya:

p = Panjang

l = Lebar

2. Persegi

Persegi ialah bangun datar yang terwujud dari empat buah bidang yang serupa panjang dan empat sudut yang serupa besar yakni 90°.

Rumus Persegi

 • Rumus Luas

L = s2

 • Rumus Keliling

K = 42

Penjelasannya:

l = Luas

k – Keliling

s = Bidang atau sisi

3. Segitiga

Segitiga ialah bangun datar yang disusun oleh tiga bidang serupa dengan garis lurus dan mempunyai tiga sudut. Selain mempunyai tiga bidang atau rusuk dan sudut, ciri yang dimiliki segitiga mempunyai besar sudut 180°.

Rumus Segitiga

 • Rumus Luas

L = 1/2.alas.tinggi

 • Rumus Keliling

K = sisi x sisi x sisi

Teorema heron, teorema umumnya menggunakan untuk mencari luas segitiga sembarang a,b,c ialah ketiga bidang segitiga.

Rumus yang digunakan untuk mencari luas dan keliling segitiga sama bidang yang bersisi a boleh memakai rumus dibawah ini:

4. Jajar Genjang

Jajar genjang ialah bangun datar dua dimensi yang dibangun oleh dua pasang rusuk yang tap-tiap sama panjang dan sejajar dengan bagian dan mempunyai dua bagian sudut yang sama besar dengan sudut dekatnya.

Rumus Jajar Genjang

 • Rumus Luas

L = Alas.tinggi

 • Rumus Keliling

K = 2. alas + 2. sisi miring

5. Trapesium

Trapesium ialah segi empat yang memilik selaras bidang sejajar.

Rumus Trapesium

 • Rumus Luas

L = 1/2 x jumlah sisi sejajar x tinggi

Rumus Keliling

K = Jumlah seluruh sisi

6. Layang-Layang

Layang-Layang ialah segi empat yang memiliki dua selaras bidang yang sama panjang dan memiliki dua diagonal yang sama berbentuk tegak lurus.

Rumus Layang-Layang

 • Rumus Luas

L = 1/2. d1.d2

 • Rumus Keliling

K = 2. s1 + 2. s2

7. Belah Ketupat

Belah ketupat ialah bangun jajargenjang yang bidangnya sama dan kedua diagonal sama berbentuk tegak lurus.

Rumus Belah Ketupat

 • Rumus Luas

L = 1/2 .d1.d2

 • Rumus Keliling

K = 4.s

8. Lingkaran

Lingkaran ialah kumpulan seluruh titik pada sisi dalam jarak khusu yang disebut juga dengan jari-jari dari satu titik yang disebut dengan pusat.

Rumus Lingkaran

 • Rumus Luas

L = π x r2

 • Rumus Keliling

K = π x d

Penjelasannya:

π = 3,14 atau 22/7

r = jari-jari

d = diameter (2 x r)

Related Posts