Pengertian Skala pada Peta

Pengertian Skala pada Peta – Sebuah skala peta menunjukkan hubungan antara jarak sebenarnya dan jarak yang sesuai pada peta tertentu. Kebanyakan sakala muncul di sudut bawah atau sudut atas peta.

Misalnya, 1 centimeter pada peta mungkin mewakili 1 mil pada jarak sebenarnya. Hampir semua peta mengandung skala, tetapi skala yang digunakan bervariasi tergantung pada peta. Skala peta yang digunakan untuk membantu orang menentukan jarak, bahkan pada peta berukuran agak kecil.

Pengertian Skala pada Peta

 

Skala sering disajikan sebagai sesuatu yang mirip dengan 1: 100.000, yang menunjukkan 1 sentimeter untuk setiap 1 mil. Semakin besar angkanya, semakin kecil skalanya.