Tag: Fungsi Sejarah

Fungsi Sejarah Menurut Para Ahli

Fungsi sejarah menurut para ahli – Sejarah digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan keadaan yang akan datang karena peristiwa-peristiwa sejarah mempunyai kemiripan meski tidak mungkin berulang. Apa gunanya belajar sejarah? Apakah sekedar untuk mengetahui fakta-fakta kehidupan manusia pada masa lampau?. Kalau demikian tentu hanya akan membuat orang kehilangan waktunya. Lantas untuk apa? Apa gunanya kita […]