Semut bernapas dengan apa?

Semut adalah keluarga dalam urutan Hymenoptera di kelas serangga di filum arthropoda. Semua serangga memiliki sistem pernapasan yang serupa.

Semua serangga bernafas melalui spirakel, yang berarti lubang di perut mereka. Pada serangga kecil, udara berdifusi melalui spirakel. Serangga yang sangat besar secara aktif memompa udara melalui tabung-tabung ini.

Semut adalah binatang yang cukup kecil sehingga mereka tidak perlu secara aktif memompa udara melalui roh. Udara umumnya berdifusi keluar masuk melalui spirakel.

Udara memasuki lubang ini dan bersirkulasi melalui tubuh semut dalam tabung yang disebut trakea. Udara bersirkulasi sebagai gas. Oksigen masuk melalui spiral dan karbon dioksida keluar melalui spiral.

Jadi gas diedarkan sebagai gas bebas, bukan sebagai bahan terlarut. Sebagai perbandingan, darah chordata beredar baik oksigen dan karbon dioksida.

Oksigen tidak terikat pada molekul mana pun dalam hemolimfa serangga. Jadi serangga tidak memiliki hemoglobin. Hemolymph mereka hanya mengangkut nutrisi. Jadi hemolymph transparan dan mungkin sedikit gelap.

Related Posts