Ciri-Ciri Kompromi adalah sebagai berikut

Berikut adalah beberapa ciri-ciri kompromi antara lain sebagai berikut:

  • Biasa dilakukan dengan keadaan kepala dingin.
  • Mengutamakan diskusi dalam pemecahan solusi.
  • Bersifat kekeluargaan dalam mencapai kesepakatan.
  • Biasa dilakukan dengan mengurangi atau bahkan tanpa tuntutan.
  • Kedudukan kedua pihak yang terlibat adalah sama.

Related Posts