Jenis-Jenis Enzim adalah sebagai berikut

Berikut ini terdapat beberapa jenis-jenis Enzim, yakni sebagai berikut:

1. Enzim Karbohidrase

Enzim Karbohidrase ialah golongan enzim yang berfungsi untuk mengupas rantai sakarida dalam proses pencernaan karbohidrat.

2. Enzim Protease

Enzim Protease ialah golongan enzim yang berfungsi dalam proses pencernaan protein.

3. Enzim Esterase

Enzim Esterase ialah golongan enzim yang berfungsi dalam mengupas campuran-campuran ester.

Related Posts